Kiểm tra giao nhận

Qúy khách sẽ kiểm tra và gia nhận xe mới các nội dung sau :
– Màu Sơn
– Các Phụ kiện theo xe và lắp thêm nếu có
– Sale sẽ hướng dẫn Các chức năng.
– Kiểm tra giấy tờ biên bản bàn giao xe
This entry was Đăng tại . Bookmark the permalink.