XE TẢI SUZUKI CARRY PRO 490 – 750kg

 

XE TẢI SUZUKI  CARRY PRO  CÓ 5 MẪU THÔNG DỤNG   :  PRO THÙNG LỬNG , PRO THÙNG KÍN , PRO THÙNG BẠT , PRO THÙNG BEN , PRO THÙNG CÁNH DƠI 

CÓ 02 MÀU : TRẮNG – BẠC

XE TẢI SUZUKI CARRY PRO THÙNG LỬNG
XE TẢI SUZUKI CARRY PRO THÙNG KÍN
XE TẢI SUZUKI CARRY PRO THÙNG BẠT
XE TẢI SUZUKI CARRY PRO THÙNG BEN
XE TẢI SUZUKI CARRY PRO THÙNG ĐÔNG LẠNH

XE TẢI TRÊN 500KG – XE TẢI SUZUKI TRÊN 500KG – XE TẢI 700KG – XE TẢI SUZUKI 700KG

XE TẢI NHỎ THÙNG RỘNG –  XE TẢI NHẸ THÙNG DÀI –  XE TẢI SUZUKI TPHCM – BÁO GIÁ XE TẢI SUZUKI