Suzuki Ben

258.000.000 

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TRONG THÁNG 11/2022 : 

  • Phiếu xăng 800L hoặc tiền mặt 30 triệu
  • Miễn phí công 3 lần bão dưỡng
  • Bao da tay lái, thảm lót sàn, vè che mưa, túi da thông tin